گفتگوی دکتر علی نیّری با عرفان کسرایی درباره روش علمی بخش شانزدهم

برنامه آموزشی علمی مِهبانگ، سی ام جولای ۲۰۱۸ | محورهای برنامه : مغالطات منطقی در مباحث علمی و مذهبی و سیاسی

لینک این برنامه در کانال یوتیوب برنامه مهبانگ

Leave a Reply