رواج خرید و فروش زمین در دنیای واقعیت مجازی متاورس – دویچه وله فارسی

 دنیای متاورس، دنیای خیالی نیست. این دنیای دیجیتال،  ترکیبی از واقعیت مجازی و واقعیت افزوده است که به گمان برخی، دیر یا زود به بخش مهمی از زندگی روزمره ما در اقتصاد و تجارت و آموزش و سرگرمی تبدیل …