جنگ بیولوژیکی چیست؟

جنگ بیولوژیکی چیست؟ از نظر دانشمندان و محققان، آیا ممکن است ویروس کرونا ساخته دست بشر باشد؟ بررسی این موضوع در گفت‌وگو با عرفان کسرایی، پژوهشگر مطالعات علم و فناوری …