گفتگوی دکتر علی نیّری با عرفان کسرایی درباره روش علمی بخش نوزدهم

 برنامه آموزشی علمی مِهبانگ، بیست و هفتم آگوست  ۲۰۱۸ | محورهای برنامه: حیات فرازمینی، آیا انسان در کیهان تنهاست؟   لینک این برنامه در کانال یوتیوب برنامه مهبانگ لینک کمکی

گفتگوی دکتر علی نیّری با عرفان کسرایی درباره روش علمی بخش هجدهم

برنامه آموزشی علمی مِهبانگ، بیستم آگوست  ۲۰۱۸ | محورهای برنامه: تکنولوژی های آینده، آینده پژوهی، انتقال آگاهی انسان به کامپیوتر مهمانان برنامه: دکتر تقی کیمیایی اسدی متخصص مغزو اعصاب | …