زمان چیست؟

بازگشت‌ناپذیری زمان از دردهای بزرگ بشر به شمار می‌رود. آیا زمان را ما می‌آفرینیم یا اینکه زمان هست و ما در آن در گذریم؟ میهمان‌ها: عرفان کسرایی، پژوهشگر فلسفه علم …