استیک، مردسالاری و کاپیتالیسم

نگاهی انتقادی به فمینیسم پست مدرن آلیس شوارتسر فمینیست مشهور و روزنامه نگار برجسته آلمانی در اوایل سال ۱۹۷۲ مصاحبه ای با سیمون دوبوار انجام داد که در نشریه “نوول …