گفتگوی دکتر علی نیّری با عرفان کسرایی درباره روش علمی – بخش نخست

برنامه آموزشی علمی مِهبانگ، شماره پنج ، پنجم ماه مارس ۲۰۱۸ :محورهای این برنامه  روش علمی چیست پیشرفت علم از دیدگاه تکامل زیست شناسی آیا علم اشتباه می‌کند؟ علم با …