فیلسوفانه تا قطب

نشریه درایش امروز زیست، سال اول | شماره چهارم| آذر ماه1395 نشریه گروه زیست‌شناسی دانشگاه اصفهان  گفتگو با عرفان کسرایی   یکی از طرح های آینده ام هم این است که …

دانشکده‌های مهندسی و حلقه‌ی مفقوده ارتباط با صنعت

 عرفان کسرایی|روزنامه شرق، شماره ۳۰۰۲ |پنج شنبه یازدهم آبان نود وشش   زمانی که مجله اقتصادی فوربس آماری از تعداد فارغ‌التحصیلان مهندسی در کشورهای مختلف دنیا ارائه داد بحث‌های زیادی درباره‌ تعداد بالای …