مطالعات علم و خطرات شبه علم | برنامه تلویزیونی چرخ – شبکه ۴ 

مطالعات علم و خطرات شبه علم” عنوان مجموعه گفتگوهای حسین فروتن با عرفان کسرایی است که  در برنامه چرخ پخش شده است. برنامه چرخ یک برنامه زنده با موضوع علم و فناوری بود که  به تهیه کنندگی برادران صفاریان پور و از  شبکه ۴ تلویزیون ایران پخش می‌شد.

Leave a Reply