طب سنتی | برنامه پرگار ، تلویزیون بی بی سی فارسی | دسامبر 2016

طب سنتی مجموعه‌ای از خرافات است یا آموزه‌هایی ست که تجارب نسل در پی نسل مردم صحت آن را ثابت کرده است؟ طب های جایگزین مثل هومیوپاتی چه؟ در حوزه‌ی طب مرز بین علم و شبه علم کجاست؟

:مهمان‌های برنامه
پریس رز عضو انجمن هومیوپاتی بریتانیایی
سیروس عباسیان روانپزشک
عرفان کسرایی پژوهشگر فلسفه‌ی علم

لینک مستقیم این برنامه در یوتیوب

:فایل صوتی

:برشی از این برنامه

Leave a Reply