سرنوشت استارلینک در ایران پس از یک سال به کجا رسید؟

یک سال از خیزش مردمی و از زمانی که ایلان ماسک از درخواست معافیت از تحریم و راه‌اندازی اینترنت ماهواره‌ای در ایران خبر داد می‌گذرد. اینک برخی از منابع از ورود دست‌کم هزار دستگاه اینترنت استارلینک به ایران خبر داده‌اند.

Leave a Reply