دیدن چیزها آن‌گونه که هستند

عرفان کسرایی| ماهنامه شهر کتاب، شماره ۱۲

هفتم ژوئن ۲۰۱۶ ، آکادمی علوم گوتینگن

سالن ″آدام فون ترات″ دانشگاه گوتینگن لبریز بود از جمعیتی که برای شنیدن آراء  فیلسوف  ۸۴ ساله ، صندلی ها را پر کرده ؛ به دیوار تکیه داده یا روی زمین نشسته بودند. پروفسور هولمر اشتاینفات؛ استاد فلسفه دانشگاه گوتینگن، پشت جایگاه رفت و سخنان خود را این گونه آغاز کرد: کسی که به مطالعه فلسفه جدید علاقمند است و تا به حال با نام ″سرل″  مواجه نشده؛ بی تردید یک جای راه را اشتباه رفته است! پروفسور گرادت؛ رییس آکادمی علوم گوتینگن هم خوب می دانست که جان سرل برای علاقمندان به فلسفه زبان، نیازی به معرفی ندارد و به گفتن این چند جمله ساده اکتفا کرد: امروز ما در آلمان ؛ میزبان یکی از بزرگترین فیلسوفان زبان هستیم. شاید بهتر باشد دقیق تر بگویم؛ امروز جان سرل در بین ماست!

من جان سرل را یک روز گرم تابستانی در حالی که برای استراحت نیم روز در دفتر پرفسور گرادت نشسته بود ملاقات کردم و با او به صحبت نشستم. سرل از زمینه‌ی پژوهشی ام پرسید. توضیح مختصری دادم و در ادامه گفتم که دنبال تضمینی هستم مبنی بر این که من و دوست ژاپنی ام آتسونوری، مفهوم آزمون اتاق چینی را که شما به انگلیسی صورت بندی کرده اید و حالا پرفسور گرادت به زبان آلمانی توضیح می دهد، همانگونه فهمیده باشیم که در ذهن شما بوده است. ما هر آنچه در زبان آلمانی می شنویم به زبان مادری خود بر می گردانیم و مفاهیم را در زبان مادری خود ادراک  کنیم. من به زبان مادری خودم و آتسونوری به زبان ژاپنی. پیچیده تر از آن این است که حتی به زبان آلمانی با یکدیگر درباره اش بحث هم می کنیم. سرل از زبان فارسی هم پرسید و از تجربیات و برداشت های خودم از امتناع ترجمه بین زبان ها به خصوص بین دو زبان آلمانی و فارسی گفتم.

 

فایل پی دی اف متن کامل این مقاله در ماهنامه شهر کتاب

Leave a Reply