گپ و گفت شاهین نجفی با عرفان کسرایی درباره‌ی فلسفه علم (قسمت سوم)

 بررسی كتاب «سوزن در انبار کاه» جدیدترین اثر عرفان کسرایی  

 

Leave a Reply