گفتگوی دکتر علی نیّری با عرفان کسرایی درباره روش علمی بخش دهم

 

برنامه آموزشی علمی مِهبانگ، چهارم ژوئن ۲۰۱۸

محورهای برنامه: معرفی برنامه های فریب عمومی و گزارش های فراطبیعی

 

لینک یوتیوب این برنامه

Leave a Reply