گفتگوی دکتر علی نیّری با عرفان کسرایی درباره روش علمی بخش هشتم

برنامه آموزشی علمی مِهبانگ، هفتم ماه می  ۲۰۱۸ | محورهای برنامه، دترمینیسم و اراده‌ی آزاد

 

لینک این برنامه در یوتیوب

Leave a Reply