گفتگوی دکتر علی نیّری با عرفان کسرایی درباره روش علمی – بخش سوم

برنامه آموزشی علمی مِهبانگ، بیست و ششم ماه مارس ۲۰۱۸

 آیا علم می‌تواند به پرسش‌های فلسفی پاسخ دهد؟

 پست مدرنیسم و نسبی گرایی معرفت‌شناختی در علم

 

Leave a Reply