گفتگوی دکتر علی نیّری با عرفان کسرایی | بخش بیست و پنجم

مهبانگ | برنامه روز پنجم نوامبر 2018

آزمایش‌های فکری در فیزیک، فلسفه و منطق

اگر با سرعت نور حرکت کنیم چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا می‌توان زمان را متوقف کرد؟ آیا می‌توان به آینده سفر کرد؟ اگر می‌توانستیم گذشته را تغییر دهیم چه اتفاقی می‌افتاد؟ درباره دیو لاپلاس چه می‌دانیم؟ شیطانک ماکسول چیست؟ معمای دوقلوهای اینشتین چه می‌گوید؟ اتاق چینی سرل ، دوراهه تراموا، مغز در خمره و بسیاری آزمون‌های فکری دیگر چگونه و چرا طراحی شده اند؟

لینک این برنامه در فیس بوک بنیاد آینه

Leave a Reply