گفتگوی دکتر علی نیّری با عرفان کسرایی | بخش بیست و سوم

مهبانگ | برنامه روز هشتم اکتبر 2018

تاریخ فیزیک در قرن بیستم

 

چگونه تب یونجه دنیای فیزیک را تغییر داد؟
معمای هندسی گرانش و نسبیت عام اینشتین، گربه شرودینگر در روستای آلپباخ، هایزنبرگ در جزیره هلگولاند به چه می اندیشید؟

مهبانگ، کانون پرورش افکار
برنامه ای از دکتر علی نیری

 

لینک یوتیوب

لینک تماشای این برنامه در فیس بوک بنیاد آینه

لینک این برنامه درکانال یوتیوب برنامه مهبانگ

 

Leave a Reply