گفتگوی دکتر علی نیّری با عرفان کسرایی درباره روش علمی – بخش دوم

برنامه آموزشی علمی مِهبانگ، شماره شش، دوازدهم ماه مارس ۲۰۱۸

محورهای این برنامه

 علم سکولار،رابطه بین علم و دین
آیا علم می تواند همه چیز را تبیین کند؟
آیا ممکن است نظریات شبه علمی روزی تایید شوند؟
سوءاستفاده مروجان شبه علم از فیزیک کوانتومی

لینک این برنامه

Leave a Reply