گفتگوی دکتر علی نیّری با عرفان کسرایی درباره روش علمی بخش سیزدهم

 برنامه آموزشی علمی مِهبانگ،دوم جولای ۲۰۱۸ :محورهای برنامه : برنامه راز، قانون جذب شعور بلورهای آب

 

لینک این برنامه در کانال یوتیوب مهبانگ

Leave a Reply