چگونه تصاویر ساخته شده با هوش مصنوعی را تشخیص دهیم؟

کیفیت تصاویر جعلی با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی روز به روز طبیعی‌تر می‌شود و گاهی تشخیص اینکه یک عکس واقعی است یا ساخته هوش مصنوعی به سادگی ممکن نیست. آیا راهی برای تشخیص این دو از هم وجود دارد؟

 

Leave a Reply