مرگ فوبوس و نام ماندگار فیروز نادری

به گفته ایلان ماسک، پای بشر تا سال ۲۰۲۹ به سیاره سرخ خواهد رسید. عرفان کسرایی، پژوهشگر مطالعات علم، معتقد است اگر کسی بخواهد کتابی درباره تاریخ اکتشافات مریخ بنویسد، نمی‌تواند نام فیروز نادری را نادیده بگیرد.

Leave a Reply