ماموریت فضایی دارت؛ تحقق یک رویای هالیوودی

بشر با مأموریت “دارت” برای نخستین بار مدار یک جرم فضایی را تغییر داده است. دانشمندان می‌‌خواهند بدین‌وسیله بدانند که آیا می‌توان سیارک‌‌های خطرناک را از زمین دور کرد؟ گزارشی از عرفان کسرایی، پژوهشگر مطالعات علم و فناوری.

Leave a Reply