شبیه‌سازی پیدایش جهان در مرکز تحقیقات “سرن” اروپا

بزرگترین شتاب‌دهنده ذرات جهان پس از وقفه‌ای طولانی خود را برای پاسخ به پرسش‌هایی دشوار آماده می‌کند: “چرا هستی هست؟” یا “گیتی اولیه پس از مِهبانگ چگونه بوده است؟”. گزارشی از عرفان کسرایی، پژوهشگر حوزه علم و فناوری.

Leave a Reply