شبح ترسناك بر فراز برزيل

عرفان کسرایی| روزنامه شرق، شماره ۲۶۱۳ ، سه شنبه اول تیرماه 1395

در سال ١٩٩٠، دانشمنداني که طرف مشاوره دولت بريتانيا بودند اعلام کردند که بيماري جنون گاوي هيچ خطري براي انسان ها ندارد اما پس از چندي مشخص شد که در اين مورد اشتباهي هولناک رخ داده و جنون گاوي به مراتب خطرناک تر از آن است که تصور مي شد. شيوع بيماري اچ ١ ان ١ در سال ٢٠٠٩ ميلادي و همين اواخر ابولاو اينک هم زيکا، سازمان بهداشت جهاني را در برابر انتقادهاي فراواني قرار داده و حالابا گذشت دهه ها، جهان باز هم در معرض بحران ديگري قرار گرفته است.

فایل پی دی اف این مقاله در روزنامه شرق

لینک این مقاله

Leave a Reply