سفر به دره‌ نئاندر – به زودی از دویچه‌وله فارسی

حدود ۱۷۰ سال پیش، اینجا در دره نئاندر واقع در نزدیکی شهر دوسلدورف آلمان، بقایای انسان نئاندرتال کشف شد. اما به راستی پسرعموهای نئاندرتال‌ ما در حدود ۴۲ هزار سال پیش، اینجا چه می‌کردند؟