سایه “وزارت حقیقت” اورول بر دسترسی به اطلاعات در ایران

دانستن یا دسترسی به اطلاعات یکی از حقوق انسانی است. این حق اما چه نسبتی با مفاهیمی چون شفافیت دارد و دامنه آن چگونه به سیاست و اقتصاد و علم کشیده می‌شود؟ پاسخ عرفان کسرایی، پژوهشگر مطالعات علم و فناوری، به این پرسش‌ها.

Leave a Reply