جهان ما ممکن است در دو بیگ‌بنگ به وجود آمده باشد

دانشمندان می‌گویند ماده تاریک که حدود ۲۷٪ از عالم را تشکیل می‌دهد احتمالا طی بیگ‌بنگ دومی به وجود آمده که حدود یک ماه پس از بیگ‌بنگ اصلی رخ داده است. عرفان کسرایی، پژوهشگر فلسفه کیهان‌شناسی، نگاهی انداخته به این موضوع.

Leave a Reply