بینی كلئوپاترا، خوش‌شانسی کوکورا و مسیر تاریخ‌

مسیر تاریخ چه تغییری می‌کرد اگر کندی از ترور جان به درمی‌برد یا نازی‌ها در نرماندی شکست نمی‌خوردند؟ عرفان کسرایی، پژوهشگر مطالعات علم، در این یادداشت نمونه‌هایی از ماهیت درهم‌تنیده رخدادهای تاریخ را بررسی کرده است.

متن کامل را در دویچه وله فارسی بخوانید

Leave a Reply