انبساط جهان ما ممکن است به دلیل وجود جهان دیگر ضد ماده‌ باشد

یک نظریه جدید می‌گوید که انبساط شتاب‌دار عالم را می‌توان بدون نیاز به انرژی تاریک و تنها با فرض وجود یک جهان دیگر از پادماده توضیح داد. یادداشتی از عرفان کسرایی، پژوهشگر دکتری فلسفه کیهان‌شناسی در دانشگاه بن آلمان

لینک این مطلب در دویچه وله فارسی