امروز با نادر سلطانپور: سه‌شنبه ۲۹ مرداد| تلویزیون ایران اینترنشنال

ورود چاندرایان ۲ به مدار ماه
گامی بزرگ برای سازمان پژوهش‌های فضایی هند

 

لینک این برنامه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *