آیا کرونا یک سلاح بیولوژیک است؟

خیلی ها اشاره دارند به اینکه، قبلا شیوع این ویروس و ساخته شدنش در ووهان چین پیش بینی شده بود، چقدر از لحاظ علمی این موضوع ممکن است؟
گفتگو با عرفان کسرایی، پژوهشگر مطالعات علم و فناوری

Leave a Reply