چشم انداز: جهان پس از کرونا ، آیا نگاه انسان به خدا و مذهب تغییر می کند؟

در این برنامه همراه با سروش دباغ ، پژوهشگر دین و فلسفه، کشیش منصور برجی، پژوهشگر دینی، عرفان کسرائی، پژوهشگر فلسفه علم به بررسی نگاه انسان به خدا و مذهب پس از کرونا می پردازیم.
:پادکست صوتی این برنامه
لینک یوتیوب این برنامه

Leave a Reply