گفتگوی دکتر علی نیّری با عرفان کسرایی درباره روش علمی بخش نوزدهم

 برنامه آموزشی علمی مِهبانگ، بیست و هفتم آگوست  ۲۰۱۸ | محورهای برنامه: حیات فرازمینی، آیا انسان در کیهان تنهاست؟   لینک این برنامه در کانال یوتیوب برنامه مهبانگ لینک کمکی