گفتگوی دکتر علی نیّری با عرفان کسرایی | بخش بیست و دوم

مهبانگ | برنامه روز اول اکتبر 2018

آیا هوش مصنوعی انسان را نامیرا خواهد کرد؟

لینک یوتیوب برنامه

لینک برنامه در فیس بوک بنیاد آینه

Leave a Reply