کتب ضاله و مطبوعات ممنوع در جمهوری اسلامی

Tavaana: E-Learning Institute for Iranian Civil Society توانا: آموزشکده جامعه مدنی ایران

لینک یوتیوب این برنامه لینک تماشای این برنامه در فیس بوک توانا

لینک یوتیوب این برنامه

Leave a Reply