کاشت تراشه در مغز؛ آیا ایلان ماسک چیزی را مخفی می‌کند؟

ایلان ماسک می‌گوید شرکت نورالینک برای نخستین بار تراشه‌ای را در مغز انسان کاشته است. تا این لحظه به جز اظهارات او در شبکه اجتماعی اکس، جزئیات بیشتری درباره این آزمایش وجود ندارد. آیا نورالینک چیزی را از ما پنهان می‌کند؟