چرا اعداد و ارقام را اشتباه تخمین می‌زنیم؟

در زندگی روزمره بسیار پیش می‌آید که مجبور شویم جرم و حجم اشیاء یا فواصل و تعداد افراد را تخمین بزنیم. عرفان کسرایی، پژوهشگر مطالعات علم، نگاهی انداخته است به خطاهای شناختی که ما را در تخمین زدن به اشتباه می‌اندازد.

Leave a Reply