هیولای خفته در تابوت چرنوبیل

فاجعه هسته‌ای چرنوبیل ۳۶ ساله شد. پیامدها و ویرانی‌های آن به این زودی‌ها پایان نخواهد یافت. شاید به همین دلیل است که نام چرنوبیل به این سادگی‌ها از یاد نمی‌رود. نگاه عرفان کسرایی، پژوهشگر حوزه علم و فناوری، به این فاجعه.

Leave a Reply