هوش مصنوعی بشر را منقرض خواهد کرد؟

این روزها پیشرفت سریع #هوش_مصنوعی بسیاری را بیشتر از هر زمانی نگران کرده است. برخی از پیشگامان هوش مصنوعی حتی تا آنجا پیش رفته‌اند که می‌گویند در صورتی که هوش مصنوعی کنترل نشود، خطر انقراض نسل بشر هم دور از ذهن نیست.

 

Leave a Reply