هر شب چه تعداد ستاره در آسمان می‌بینیم؟

اگر در شبی ظلمانی با آسمانی صاف و پرستاره به آسمان خیره شویم، چند ستاره می‌بینیم؟ با نگریستن به ستاره‌ها در واقع به چه نگاه می‌کنیم؟ عرفان کسرایی، پژوهشگر حوزه علم و فناوری، به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد

Leave a Reply