مریم میرزاخانی؛ جبر هندسی عالم و کشف قلمروهای نو

عرفان کسرایی

پنج سال از خاموشی مریم میرزاخانی گذشت؛ نخستین ایرانی و در زمان حیاتش تنها زنی که جایزه معتبر فیلدز را از آن خود کرد. عرفان کسرایی، پژوهشگر حوزه علم و فناوری، نگاهی انداخته است به میراث علمی این پدیده استثنایی.

Leave a Reply