گفتگوی کوتاه در برنامه ۶٠ دقیقه تلویزیون بی بی سی فارسی

خبر بخش مهمی از برنامه‌های روزانه بی‌بی‌سی فارسی است. این برنامه یک ساعته که از شنبه تا چهارشنبه پخش می‌شود با گزارش‌ها و گفت‌وگوهای تحلیلی تصویری روشن و ساده از رویدادهای پیچیده روز جهان ارائه می‌کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *