توهم توسعه، رویای الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت برای سال ۱۴۴۴

Tavaana: E-Learning Institute for Iranian Civil Society توانا: آموزشکده جامعه مدنی ایران

لینک یوتیوب این برنامه
لینک تماشای این برنامه در فیس بوک توانا

Leave a Reply