بی طرفی رسانه ای، سوگیری خبرنگاران و جهت دهی در انتشار خبر

Tavaana: E-Learning Institute for Iranian Civil Society توانا: آموزشکده جامعه مدنی ایران لینک این برنامه در فیس بوک موسسه توانا

چهارشنبه نوزدهم دسامبر ۲۰۱۸

لینک این برنامه در فیس بوک توانا

Leave a Reply