اشباح کیهانی در یخ‌های قطب جنوب چه می‌کنند؟

اخترشناسان می‌گویند در هر ثانیه هزاران میلیارد نوترینو از بدن ما می‌گذرند. اما به راستی نوترینوها یا اصطلاحا ذرات شبح‌مانند از کجا می‌آیند؟ یادداشتی از عرفان کسرایی، پژوهشگر دکتری فلسفه کیهان‌شناسی در دانشگاه بن آلمان