آیا با وجود موفقیت در تولید واکسن کرونا و شروع واکسیناسیون زندگی به حالت قبل از کرونا باز خواهد گشت؟

گفت‌وگو با عرفان کسرایی، پژوهشگر مطالعات علم و فناوری

 

Leave a Reply