تئوری توطئه

Tavaana: E-Learning Institute for Iranian Civil Society توانا: آموزشکده جامعه مدنی ایران عرفان کسرایی، پژوهشگر مطالعات علم و فناوری، در این برنامه که به صورت زنده از فیس‌بوک توانا پخش …