زمان چیست؟

بازگشت‌ناپذیری زمان از دردهای بزرگ بشر به شمار می‌رود. آیا زمان را ما می‌آفرینیم یا اینکه زمان هست و ما در آن در گذریم؟ میهمان‌ها: عرفان کسرایی، پژوهشگر فلسفه علم …

داروین و خدا – برنامه پرگار تلویزیون بی بی سی فارسی| ژوئن 2018

نظریه‌ی داروین با ایده‌ی آفرینش خدایی جمع شدنی‌ست؟ چارلز داروین بدون آنکه خود بخواهد اعتقاد دینی در مورد آفرینش انسان را از پایه به لرزه درآورد. آیا راهی هست که …

می‌توان به علم و تکنولوژی امیدوار بود؟ برنامه پرگار ، تلویزیون بی بی سی فارسی | سپتامبر 2017

  در عصری زندگی می‌کنیم که درگیر یک تناقض بزرگ است، هر روز خبرهای ناگوار از جنگ و زوال محیط زیست و بحران های دیگر می شنویم ولی هر روز …