گفتگوی دکتر علی نیّری با عرفان کسرایی درباره روش علمی بخش نوزدهم

 برنامه آموزشی علمی مِهبانگ، بیست و هفتم آگوست  ۲۰۱۸ | محورهای برنامه: حیات فرازمینی، آیا انسان در کیهان تنهاست؟   لینک این برنامه در کانال یوتیوب برنامه مهبانگ لینک کمکی

گفتگوی دکتر علی نیّری با عرفان کسرایی درباره روش علمی بخش هجدهم

برنامه آموزشی علمی مِهبانگ، بیستم آگوست  ۲۰۱۸ | محورهای برنامه: تکنولوژی های آینده، آینده پژوهی، انتقال آگاهی انسان به کامپیوتر مهمانان برنامه: دکتر تقی کیمیایی اسدی متخصص مغزو اعصاب | …

گفتگوی دکتر علی نیّری با عرفان کسرایی درباره روش علمی بخش شانزدهم

برنامه آموزشی علمی مِهبانگ، سی ام جولای ۲۰۱۸ | محورهای برنامه : مغالطات منطقی در مباحث علمی و مذهبی و سیاسی لینک این برنامه در کانال یوتیوب برنامه مهبانگ لینک …

گفتگوی دکتر علی نیّری با عرفان کسرایی درباره روش علمی بخش دوازدهم

برنامه آموزشی علمی مِهبانگ، بیست و پنجم ژوئن ۲۰۱۸ :محورهای برنامه نگاهی به فلسفه سیاسی کارل پوپر، مروری بر کتاب ساختار انقلاب های علمی توماس کوهن، تحول انگاره ها و پارادایم …

گفتگوی دکتر علی نیّری با عرفان کسرایی درباره روش علمی بخش یازدهم

برنامه آموزشی علمی مِهبانگ، یازدهم ژوئن ۲۰۱۸ :محورهای برنامه تئوری های توطئه و برنامه های فریب عمومی راه رفتن روز زغال گداخته، جابجایی اشیاء با نیروی ذهن، رد سفید دنباله …